Súp Tôm yum

Súp Tôm yum

₫ 85.000


Tôm Yum - Tom Yum

Lựa chọn: Cay nhiều, cay vừa hoặc ít cay 

Dùng kèm với cơm trắng (có kèm theo)