Bánh hamburger kẹp thịt, ăn với khoai tây chiên và salad

Bánh hamburger kẹp thịt, ăn với khoai tây chiên và salad

₫ 145.000

Bánh hamburger kẹp thịt, ăn với khoai tây chiên và salad