Hủ tiếu xào kiểu Thái

Hủ tiếu xào kiểu Thái

₫ 95.000


Hủ tiếu xào kiểu Thái 

Lựa chọn: Hải sản hoặc Gà

Cay nhiều, cay vừa hoặc không cay 

Pad Thai

Option: Seafood or Chicken or Vegan

Spicy, mild or not spicy