Bò Úc Phi Lê

Bò Úc Phi Lê

₫ 250.000


Bò Úc Phi Lê áp chảo, bí đỏ nghiền, sốt rượu vang Đà lạt

Pan seared eye fillet

Pan seared Australian eye fillet, pumpkin puree, Dalat Red wine jus