Rau muống xào tỏi

Rau muống xào tỏi

₫ 45.000

Garlic stir fried morning glory

Rau muống xào tỏi