Chè sen tươi và hạt đác

Chè sen tươi và hạt đác

₫ 45.000

Củ sen, hạt sen tươi được nấu chung, cho thêm hạt đác (đặc sản Khánh Hoà), và ăn lạnh cùng đá viên.