Cà ri xanh gà kiểu Thái

Cà ri xanh gà kiểu Thái

₫ 95.000


Cà ri xanh gà kiểu Thái

Dùng với cơm trắng (có kèm theo)

Chicken green curry

Served with steamed rice (included)