Cá thu chiên mắm tỏi ớt

Cá thu chiên mắm tỏi ớt

₫ 120.000

Pan fried mackerel bathed in garlic chilli sauce

Cá thu chiên, mắm tỏi ớt