Pad Thái với thịt Gà

Pad Thái với thịt Gà

₫ 95.000

Hủ tiếu xào kiểu Thái với thịt Gà

Cay nhiều, cay vừa hoặc không cay 

Pad Thai with chicken 

Options: Spicy, mild or not spicy